fbpx
יציאה בכל יום

טיולי ג'יפים למנזר המרסבא – ארץ המנזרים

תאריכי טיול
2021-09-24 - בהרשמה - יציאה בכל יום
2021-10-08 - בהרשמה - יציאה בכל יום

2021-10-09 - בהרשמה - יציאה בכל יום
2021-11-05 - בהרשמה - יציאה בכל יום
2021-11-06 - בהרשמה - יציאה בכל יום
2021-12-18 - בהרשמה - יציאה בכל יום

מחיר לג'יפ
₪360

פרטים ומידע עבור טיולי ג'יפים למנזר המרסבא – ארץ המנזרים


    נגישות