טופס הרשמה לטיולי ג'יפים בחו"ל


פרטי דרכונים:

נוסע 1
נוסע 2
נוסע 3
נוסע 4

הצהרת בריאות:

בהרשמתי לטיול אני מצהיר כי מצב בריאותי תקין ושכושרי הגופני מתאים לטיול כפי שתואר במסלול.

אופן תשלום:

בכרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית. בכל מקרה חובה להעביר פרטי כרטיס אשראי לשריון הטיול (אפשר להעביר פרטים טלפונית).

חשוב - אישור רישום לטיול יתבצע רק לאחר תשלום.

לתשומת ליבכם:

כל הנוסעים מודעים ומסכימים לתנאים ולהוראות משרד הבריאות לנושא הקורונה ליוצאים לחו"ל כפי שיפורסמו עד מועד היציאה לטיול, כל זה באחריותכם בלבד, לרבות הוצאות כספיות הכרוכות בכך.


חתימת המטייל


ביטוחי נוסעים: חשוב!!

על המטיילים חלה חובה לבטח עצמם, בביטוח נוסעים עם ביטול טיול מכל סיבה רפואית + ביטוח החזר השתתפות עצמית לנהגים, מי שלא ירכוש ביטוחים אלה, החברה תאלץ לדחות את יציאת הלקוח לטיול.

החברה לא תישא בעלויות שיחולו כתוצאה משינויים בהוראות, ביטולים בידודים, או סגרים, שעשויים להתרחש עקב השפעת נגיף הקורונה בארץ ובחו"ל.

* מחיר הטיול ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום.

* שימו לב: עקב השינויים התכופים במיסי נמל ודלק, יעודכנו אלו סופית, רק עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדנו.

במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ומיסים נוספים, אשרות, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסעים.


תנאי ביטול :

כפי שרשום בתוכנית הטיול באתר ובכפוף לתנאים הכלליים באתר החברה.


תנאי תשלום:

המחיר כולל 250 € דמי רישום (בירדן 150 דינר) אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול ע"י המטיילים מכל סיבה שהיא, את התשלום ניתן לשלם ב- 3 תשלומים שווים התשלום האחרון עד חודש לפני מועד הטיול, החיוב יתבצע ללא הודעה נוספת, במידה וההזמנה לטיול תהיה בתוך 45 יום שלפני הטיול יחויב הלקוח בתשלום אחד.


אנו ממליצים לכל המטיילים לרכוש את הביטוח בעת ההרשמה על מנת להיות מבוטחים בתקופה שלפני היציאה לטיול, בהתאם לתנאי הפוליסה שתרכשו, חברת הביטוח היא הכתובת לביטולים והחזרים כספיים.

נגישות